08 de juliol 2016

28 de juny 2016

Llistat de llibres. Curs 2016-2017LLIBRES DE TEXT CURS 16-17 ESO 1

*Llengua Catalana i Literatura: Aula ordinària:
 -Lluís Homs i Josep Rosell  Llengua catalana 1 BARCANOVA- ISBN: 978-84-489-3609-9
   -Llibres de lectura obligatòria : -COLL, Pep; Què farem, què direm? Ed. Cruïlla.        
                                                              -HARTNETT, Sonya. El burret de plata. Col.lecció
                                                               Cucanya, 41. Ed.Vicens-Vives
     Alumnes PIM:
     -"Posa't a prova". Llengua. Bàsic ESO 1. Editorial Text. La Galera.
       ISBN 978-84-412-1548-1
  -Llibre de lectura: "Què farem, què direm?. Pep Coll. Editorial Cruïlla.
       ISBN 978-84-762-9685-1

*Llengua Castellana i Literatura: Aula ordinària:
  -M. Arce y otros, Lengua castellana y literatura, 1º ESO, Vigía, editorial Teide. ISBN
    978-84-307-8984-9
  -Llibres de lectura: -R. Dahl; James y el melocotón gigante; ed. Alfaguara.
                                     ISBN 978-84-204013300
                                     -Miguel de Cervantes, Don Quijote, ed. Vicens-vices, Cucaña.
                                     ISBN 9788431676377
  Alumnes PIM:
 - Cuaderno de refuerzo de lengua castellana 1, ed. Barcanova.  ISBN 9788448917227
 - Llibres de lectura: -Miguel de Cervantes, Don Quijote, ed. Vicens-vices, Cucaña.
     ISBN 9788431676377

*Anglès: Tots els grups, excepte alumnes PIM i Atenció Individualitzada:
  -New English in Use 1. Student’s book. Ed. Burlington. ISBN 978-9963-51-657-5
  -New English in Use 1.Workbook. Ed. Burlington. Edició Català.
    ISBN 978-9963-51-659-9
  -Diccionari Oxford Study Anglès – Castellà. (recomanable)
  I els Readers de la llista adjunta.
  Alumnes PIM i Atenció Individualitzada:
  -English in Use Basic Practice 1 Catalan. Ed. Burlington ISBN 978-9963-48-922-0
  Readers (Excepte alumnes PIM):
  -The Big Story. Oxford Dominoes. Starter Level. ISBN 978-0-19-424407-7
  -Kidnap!. Oxford -Dominoes. Starter Level. ISBN 978-0-19-424711-5
  -The Great Fire of London. Oxford Dominoes. Starter Level. ISBN 978-0-19-424705-4
  (es llegiran els dos primers. El tercer és per recuperació, si cal)

*Religió: Sense llibre

*Cultura i Valors Ètics: Sense llibre

*Tutoria.- AGENDA de l’IES. Obligatòria.

*Matemàtiques: Aula ordinària:
  -Matemàtiques 1r ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Resol. ISBN 9788490471951
  Alumnes PIM:
 -Matemàtiques 1r ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Avança. ISBN 9788490471975

*Ciències socials: -1r ESO, GH1:9788468230610 editorial Vicens-Vives

*Ciències socials GEP.- (Els alumnes han d’afegir 10 € addicionals per material)
  -Social Science ESO 1. Burlington Cross-Curricular Materials. ISBN 978-9963-48-514-7
  -Cross-Curricular. Material for ESO. Burlington Books. ISBN 978-9963-47-732-6

*Biologia-Geologia.-
  -Biologia i Geologia 1 Editorial Santillana Biologia i Geologia Sèrie Observa
  ISBN 978-84-9047-5546

*Tecnologia: -Atòmium.  Editorial Text-La Galera. ISBN 9788441223974  

*Música.-
  -Sabater, R.; Gonzàlez, J.   ESO MÚSICA I . BLOC D’ACTIVITATS . Ed. Teide. 
  ISBN 978-84- 307-9009-8

*E. Visual i Plàstica: Material
  Bloc de dibuix DINA-3  mínim 50 fulls, tipus marca ABACUS.
  Joc d'escaires.
  Regle llarg mínim de 30 cms.
  Compàs.
  Tisores .
  Llapis HB i 6B.
  Cola de Barra.
  Revista vella per retallar.

*OPTATIVA (Esperar a la tria de setembre): Francès:
  -À plus 1. Livre de l’élève. Edebé. ISBN 978-84-683-2159-2
 -À plus 1. Cahier d’exercices. Edebé. ISBN 978-84-683-2160-8
 LLIBRES DE TEXT CURS 16-17 ESO 2

*Llengua Catalana i Literatura: Aula ordinària:
  -Lluís Homs i Josep Rosell  Llengua catalana 2 BARCANOVA- ISBN: 978-84-489-3971-7
  - Llibres de lectura obligatòria:
  -PRADAS, Núria. El misteri del carrer de les glicines. Ed. Bambú
  -TWAIN, Mark/MONÉS, Isidre. Les aventures de Tom Sawyer. Col·lecció Els Grumets,  
    La Galera. ISBN 978 84 246 8143-2
  Alumnes PIM:
  -"Posa't a prova". Llengua. Bàsic ESO2. Editorial Text. La Galera.
    ISBN 978-84-412-1549-8
  -Llibre de lectura: "El burret de plata". Sonya Hartnett. Editorial Vicens Vives. 
    ISBN 978-84-682-0033-0

*Llengua Castellana i Literatura: Aula ordinària:
  -M. Arce y otros, Lengua castellana y literatura, 2º ESO, Vigía, editorial Teide.
   ISBN 978-84-307-9085-2
  -Llibres de lectura:
 -Charles Dickens; Cuento de Navidad;  editorial vicens-vives. ISBN 978-84-316-7167-9
 -Gemma Lienas, El diario azul de Carlota; ed. El Aleph.ISBN 9788476697351

  Alumnes PIM:
 -Cuaderno de refuerzo de lengua castellana 2, ed. Barcanova. ISBN 9788448917234
 -Llibres de lectura:
 -Charles Dickens; Cuento de Navidad;  editorial vicens-vives. ISBN 978-84-316-7167-9

*Anglès: Tots els grups, excepte alumnes de PIM i Atenció Individualitzada:
  -New English in Use  2. Student’s book. Ed. Burlington ISBN 978-9963-51-664-3
  -New English in Use  2. Workbook. Ed. Burlington. Edició Català. ISBN 978-9963-51-
   666-7
  -Diccionari Oxford Study Anglès – Castellà. (recomanable)
   I els Readers de la llista adjunta.

  Alumnes de PIM i Atenció Individualitzada:
  -English in Use Basic Practice 2 Catalan. Ed. Burlington ISBN 978-9963-48-932-9

  Readers (Excepte alumnes PIM):
  -Changing Places. Oxford Dominoes. Starter Level. ISBN 978-0-19-424708-5
  -From the Heart. Oxford Dominoes. Level 1. ISBN 978-0-19-424763-4
  -The Blue Diamond. Oxford Dominoes. Level 1. ISBN 978-0-19-424340-7
  -Deep Trouble. Oxford Dominoes. Level 1. ISBN 978-0-19-424761-0
   (es llegiran els tres primers. El quart és per recuperació, si cal)

*Religió: Sense llibre

*Cultura i Valors Ètics: Sense llibre

*Tutoria.- AGENDA de l’IES. Obligatòria.

*Matemàtiques: Aula ordinària:
  -Matemàtiques 2n ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Resol   ISBN 9788490475782
  Alumnes PIM:
  -Matemàtiques 2n ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Avança   ISBN 9788490477052

*Ciències socials: -2n ESO, GH2:9788468235929 editorial Vicens-Vives

*Ciències socials GEP:(Els alumnes han d’afegir 10 € addicionals per material)
  -Social Science ESO 2. Burlington Books. ISBN 978-9963-48-729-5

*Tecnologia: -Atòmium. Editorial Text-La Galera. ISBN  9788441223073  

*Física i Química: - Física i Química 2on- Ed. Casals – ISBN 978-84-218-5872-1

*OPTATIVA: Francès.-
  -À plus 2. Livre de l’élève. Edebé. ISBN 978-84-683-1806-6
  -À plus 2. Cahier d’exercices. Edebé. ISBN 978-84-683-1807-3

 LLIBRES DE TEXT CURS 16-17 ESO 3
ABANS DE COMPRAR EL LLIBRES  ASSEGUREU-VOS DEL GRUP ASSIGNAT

*Llengua Catalana i Literatura: Aula ordinària B,C: 
-Lluís Homs i Josep Rosell  Llengua catalana 3 BARCANOVA- ISBN: 978-84-489-3632-7
  -Llibres de lectura obligatòria B, C:
 -ARITZETA, Margarida; Cita a la paret de gel. Maremàgnum, 08. Onada educació
   ISBN: 978-84-158-9645-6
  -UHLMAN, Fred: L’amic retrobat. Grup 62 Col. La butxaca LB ISBN 978-84-9930-651-3
   Alumnes 3r A: MÍNGUEZ GALLEGO, Andrés i SALVO RAMOS, Miquel: Reforç de  
   llengua 2. Repassa i aprova. Casals. 1a ed .2007.
  -Llibres de lectura obligatòria A:
  -SIERRA i FABRA, Jordi; L’or dels déus. Ed. Columna.
  -ARITZETA, Margarida; Cita a la paret de gel. Maremàgnum, 08. Onada educació.  
   ISBN: 978-84-158-9645-6

*Llengua Castellana i Literatura: Aula ordinària:
  -M. Arce y otros, Lengua castellana y literatura, Vigía, 3º ESO, editorial Teide.
   ISBN 978-84-307-8987-0
  Alumnos 3º A:
 -Cuaderno de refuerzo de lengua castellana 3, ed. Barcanova. ISBN 9788448917241
  Llibres de lectura de llengua castellana:
  -Agatha Christie, La ratonera. Ed. Vicens-vives. IBN 9788431690908
  -Susan Hinton; Rebeldes; ed. Alfaguara. ISBN 978-8420475158

*Anglès: Aula ordinària B, C i D:
  -Burlington International English A2. Student’s book. Ed. Burlington.
 ISBN 978-9963- 51-419-9
  -Burlington International English A2. Workbook. Ed. Burlington.
   ISBN 978-9963-51-421-2
  -Diccionari Oxford Study Anglès – Castellà. (recomanable)
   I els Readers de la llista adjunta.
  Alumnes 3r A:
  -Good Move. Student’s Book. Ed. Oxford. ISBN 978-0-19-475300-5
  -Good Move. Workbook. Ed. Oxford. ISBN 978-0-19-475308-1
 
  Readers: B, C, D:
  -The Curse of the Mummy. Oxford Dominoes. Level 1. ISBN 978-0-19-424342-7
  -White Fang. Oxford Dominoes. Level 2. ISBN 978-0-19-424380-3
  -The Canterville Ghost. Oxford Dominoes. Level 2. ISBN 978-0-19-422966-1
  -The Lost World. Oxford Dominoes. Level 2. ISBN 978-0-19-424347-6
  (es llegiran els tres primers. El quart és per recuperació, si cal)

*Religió.- Sense llibre

*Cultura i Valors Ètics: Sense llibre

*Tutoria.- AGENDA de l’IES. Obligatòria

*Matemàtiques: Aula ordinària:
 -Matemàtiques 3r ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Resol   ISBN 9788490472088
  Alumnes 3r ESO A:
 -Matemàtiques 3r ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Avança   ISBN: 9788490476529

*Ciències socials:-3r ESO, GH3: 9788468231976 editorial Vicens-Vives

*Tecnologia: No hi ha llibre

*Física i Química:
 - Física i Química 3er.- Ed. Edebé – ISBN : 978-84-683-2113-4
 - Hi ha dos blocs: Bloc I: Química / Bloc II: Física

*Biologia-Geologia: -Biologia i Geologia Editorial Santillana Biologia i Geologia Sèrie
  Observa ISBN 978-84-9047-5515

*Música: - Sabater, R.;  Gonzàlez, J.  ESO MÚSICA II.  BLOC D’ACTIVITATS. Ed. Teide
  ISBN 978-84-307-9013-5

*E. Visual i Plàstica: Material
  Bloc de dibuix DINA-3  mínim 50 fulls, tipus marca ABACUS.
  Joc d'escaires.
  Regle llarg mínim de 30 cms.
  Compàs.
  Tisores .
  Llapis HB i 6B.
  Cola de Barra.
  Revista vella per retallar.

OPTATIVES: *Francès: -À plus 3. Livre de l’élève. Edebé. ISBN 978-84-683-2161-5
                                         -À plus 3. Cahier d’exercices. Edebé. ISBN 978-84-683-2162-2
                       *Cultura Clàssica:  -Cultura Classica 3 ESO   Santillana. 
                                                          ISBN 9788479186500
                       * Emprenedoria: No hi ha llibreLLIBRES DE TEXT CURS 16-17 ESO 4
ELS ALUMNES DE L’AULA OBERTA ABANS DE COMPRAR ELS LLIBRES PARLEU AMB LA TUTORA DE L’A.O.

*Català: Aula ordinària A,B,C: -Lluís Homs i Josep Rosell  Llengua catalana 4 BARCANOVA- ISBN: 978-84-489-3975-5
 -Llibres de lectura obligatòria A:
 -KARROUCH Layla: De Nador a Vic. Columna Jove 196 ISBN: 978-84-9932-049-6
 -PLA, Joan El repòs dels amants Onada Edicions Maremàgnum Sèrie roja. ISBN: 978-
  84-15896-29-6
  -Llibre de lectura B i C: Una lectura a triar entre:
  -RIBERA,Jaume / MARTÍN, Andreu. No demanis llobarro fora de temporada. Ed.
    Columna. Col. Columna Jove núm. 116  ISBN 978-84-9932-029-8
   -OLIVER, Antònia. Joana E. Ed. 62 Col. La Butxaca, 2008 ISBN: 978-84-9686-357-6
  -BURGAS, Àngel; Noel et busca. Ed. La Galera. Col. Lluna roja ISBN: 978-84-246-4459-8
  -RODOREDA, Mercè; La plaça del Diamant  

*Llengua Castellana i Literatura:  -M. Arce y otros, Lengua castellana y literatura, 4º ESO Vigía, editorial Teide, ISBN  978-84-307-9167-5
   Llibres de lectura de llengua castellana:
  -Anónimo; Lazarillo de Tormes,  ed Teide; ISBN 978-84-307-6025-1
  -John Steinbeck; De ratones y hombres; editorial Vicens-Vives; ISBN 9788431634124

*Anglès: Aula ordinària B i C:
  -Burlington International English B1. Student’s book. Ed. Burlington.
   ISBN 978-9963-51-424-3
  -Burlington International English B1. Workbook. Ed. Burlington.
  ISBN 978-9963-51-426-7
  -Diccionari Oxford Study Anglès – Castellà. (recomanable)
  I els Readers de la llista adjunta.
  Alumnes 4t A:
  -Smart Move. Student’s Book. Ed. Oxford. ISBN 978-0-19-475304-3
  -Smart Move. Workbook. Ed. Oxford. ISBN 978-0-19-475309-8
  Readers: B, C:
  -White Death. Oxford Bookworms, Level 1. ISBN 978-0-19-478923-3
  -The Phantom of the Opera. Oxford Bookworms, Level 1. ISBN 978-0-19-422951-7
  -Dracula. Oxford Bookworms, Level 2. ISBN 978-0-19-422971-5
  -Huckleberry Finn. Oxford Bookworms, Level 2. 978-0-19-422976-0
   (es llegiran els tres primers. El quart és per recuperació, si cal)

*Ciències socials: No hi ha llibre

*Matemàtiques: Aula ordinària:
-Matemàtiques 4t ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Resol   ISBN 9788490470268
 Alumnes 4t ESO A:
-Matemàtiques 3r ESO Projecte Saber Fer  Sèrie Avança   ISBN: 9788490470329

*Religió.- Sense llibre

*Cultura i Valors Ètics: Sense llibre

*Tutoria.- AGENDA de l’IES. Obligatòria.

MATÈRIES DE MODALITAT (NOMÉS ELS ALUMNES QUE L’HAN TRIAT)

*Francès:
-À plus 4. LIvre de l’élève. Edebé. ISBN 978-84-683-1812-7
-À plus 4. Cahier d’exercices. Edebé. ISBN 978-84-683-1814-1

*Llatí: -4art d’ ESO SANTILLANA ISBN 978-84-9047-044-2

*Tecnologia: No hi ha llibre

*Informàtica: No hi ha llibre

*Física i Química: -Física i Química 4art.- Ed. Edebé – ISBN  978-84-683-1722-9

*Biologia-Geologia:
  -4MO1 Optativa itinerari Nou Espai 4 Editorial Vicens  Vives. ISBN 978-84-682-3602-5
  -4MO3 Optativa alumnes cicles Ciències aplicades a l’activitat professional Editorial Santillana.
  ISBN 978-84-9047-0350

*Música: Sense llibre
  
 LLIBRES DE TEXT CURS 16-17 BAT 1
MATÈRIES COMUNES:

*Filosofia i ciutadania.-  No hi ha llibre.

*Llengua Catalana: -Homs, Lluís; ROSELL, Josep; LLOMPART, Ignasi; BREIL, Xavier
 Llengua catalana i Literatura 1r BTX  Ed. BARCANOVA  ISBN: 978-84-489-4023-2 (NOU)
  Llibres de lectura obligatòria de llengua catalana i Literatura:
  -Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos (versió actualitzada)*Educaula. Col. Les Eines, 72  ISBN: 978-84-151-9236-7
  -Nova Antologia de la poesia catalana*Educaula. Col. Les Eines, 73 
 ISBN: 978-84-151-9273-2

*Llengua Castellana i Literatura.-
  -S. Martí y otros, Lengua castellana y literatura, Conector, 1º Bachillerato, editorial Teide, ISBN 978-84-307-5350- 5
   Llibres de lectura de Llengua Castellana:
  -Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares; ed. Vicens-vives, ISBN 9788431672522
  -Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, ed. Vicens-vives,
   ISBN 9788431685034

*Anglès.-
  -Burlington International English B1+. Student’s Book. Ed. Burlington
   ISBN 978-9963-51-429-8
  -Burlington International English B1+. Workbook. Ed. Burlington
   ISBN 978-9963-51-431-1
  -Diccionari Oxford Wordpower. (recomanable)
   Readers.-
  -Skyjack! Oxford Bookworms, Stage 3. ISBN 978-0-19-479130-4
  -Frankenstein. Oxford Bookworms, Stage 3. ISBN 978-0-19-479116-8
  -The Hound of the Baskervilles. Oxford Bookworms, Stage  4. ISBN 978-0-19-479174-8
  -The Picture of Dorian Grey. Oxford Bookworms, Stage  3. ISBN 978-0-19-423011-7
  (es llegiran els tres primers. El quart és per recuperació, si cal)

*Tutoria.- AGENDA de l’IES. Obligatòria.

 

MATÈRIES DE MODALITAT:


*Llatí: -1er Batxillerat Santillana. ISBN 978-84-7918-447-6

*Grec: -Diccionari Manual Grec Clàssic-Català. Editorial VOX. ISBN 978-84-7153-909-0

*Matemàtiques: -Matemàtiques 1 Editorial Edebé    ISBN: 978-84-683-2084-7

*Matemàtiques Aplicades a les C. Socials:
-Matemàtiques aplicades a les CCSS 1 Editorial Edebé    ISBN: 978-84-683-2085-4

*Tecnologia Industrial I: -Tecnologia Industrial I. Editorial Mc Graw Hill.
 ISBN 9788448181178

*Física: - Física 1.- Ed. Edebé – ISBN 978-84-236-9154-8

*Química: - Química 1.- Ed. Santillana-ISBN 978-84-9130-282-7

*Biologia: -Biologia 1  Grup Promotor Santillana Sèrie Observa. ISBN 978-84-9130-2735

*Ciències de la Terra  i Medi Ambient: -C. Terra i Medi Ambient 1 Castellnou Edicions. ISBN 978-84-9804-9237

*Ciències per al Món Contemporani:   no hi haurà llibre

*Economia: No hi ha llibre
*Economia de l’Empresa: No hi ha llibre

*Hª del Món Contemporani: Sense llibre

*Psicologia: Sense llibre

*Dibuix Tècnic: 1 Dibuix Tècnic Batxillerat. Ed. Casals. ISBN 978-84-218-5539-3
LLIBRES DE TEXT CURS 16-17 BAT 2
MATÈRIES COMUNES:

*Hª de la Filosofia: -Història de la Filosofia.  Ed. Vicens Vives. 
  ISBN: 978-84-316-9167-7

*Llengua Catalana 2: -Altaveu 2. Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-5287-4
  Llibres de lectura obligatòria de Llengua Catalana i Literatura:
  -VILLALONGA, Llorenç; Bearn o la sala de les nines. Ed. 62, Col. Educaula.
   ISBN: 978-84- 159-5410-1  
  -RODOREDA, Mercè La plaça del diamant  Ed. Bromera ISBN: 978-84-766-0234-8

*Lliteratura Catalana: Promoció 2015-2017
-OLLER, Narcís: Pilar Prim. Col. Educació 62 Educaula, 48 ISBN: 978-84-926-7211-0
-PUIG i FERRATER, Joan: Aigües encantades Col. Educació 62 Educaula 30 ISBN: 978-84-926-7243-1
 -SALVAT-PAPASSEIT, Joan: El poema de la rosa als llavis
-VINYOLI, Joan; Vent d’Aram   
-CALDERS, Pere, Invasió subtil i altres contes Col. Educació 62
 -ANGLADA, M. Àngels, El violí d'Auschwitz

*Llengua Castellana i Literatura.-
  -Fortuny, Martí y otros, Lengua castellana y literatura 2, 2º Bachillerato, Áncora, editorial Teide, ISBN 974-84-307- 5284-3
  Llibres de lectura de literatura  castellana:
1. Fernando de Rojas, La Celestina, Teide, 9788430761302
2. Antología de la poesía del siglo de Oro, Octaedro, 9788499210674
3. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote,La Galera, ISBN: 9788424624606
       4. Lope de vega, El caballero de Olmedo, Vicens-Vives, 9788431636685
       5. Emilia Pardo Bazán, Los Pazos de Ulloa, La Galera, 9788424652739
       6. Eduardo Mendoza, La verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral, 9788432217005
  Llibres de lectura de llengua castellana:
  -Juan Marsé, «Últimas tardes con Teresa»., ed. Debolsillo. ISBN 9788497594035
  -Segunda antología de poesía española (únicamente poemas del siglo XX), ed.
   La Galera. ISBN 9788424652760

*Anglès.-
  -Burlington International English B2 Student’s Book. Ed. Burlington
  ISBN 978-9963-51-713-8
  -Burlington International English B2 Workbook. Ed. Burlington
  ISBN 978-9963-51-714-5
  -Diccionari Oxford Wordpower. (recomanable)

 Readers  (es llegiran els tres primers. El quart és per recuperació, si cal)
  -Silas Marner. Oxford Bookworms, Stage 4. ISBN 978-0-19-479184-7
  -Ghost Stories. Oxford Bookworms. Stage 5 ISBN 978-0-19-479225-7
  -The Enemy. Oxford Bookworms, Stage  6. ISBN 978-0-19-479260-8
  -This Rough Magic. Oxford Bookworms. Stage 5 ISBN 978-0-19-479232-5

*Història: Sense llibre

*Tutoria.- AGENDA de l’IES. Obligatòria.

MATÈRIES DE MODALITAT:


*Llatí: -Diccionari il.lustrat de Llatí-Català. Editorial VOX. ISBN 9788471539328

*Grec: -Diccionari Manual Grec Clàssic-Català. Editorial VOX. ISBN 978-84-7153-909-0

*Matemàtiques: -Matemàtiques 2 Editorial Edebé    ISBN: 978-84-683-1835-6

*Matemàtiques Aplicades a les C. socials:
 -Matemàtiques aplicades a les CCSS 2 Editorial Edebé    ISBN: 978-84-683-1659-8

*Geografia: -Geografia 2n BAT: 9788468236087 editorial Vicens-Vives

*Hª de l’Art:  -ARTS Història de l'art 2n BAT:  9788468236063 editorial Vicens-Vives

*Tecnologia Industrial: -Tecnologia Industrial II. Editorial Mc Graw Hill. ISBN 9788448161576

*Física: - Física 2.- Ed. Edebé – ISBN 978-84-236-9257-6

*Química: - Química 2.- Ed. Santillana-ISBN 978-84-9130-281-0

*Biologia: -Biologia 2 editorial Vicens Vives. ISBN 978-84-682-0017-0

*Ciències de la Terra i del Medi Ambient:
 -C. Terra i del Medi Ambient 2 Castellnou Edicions. ISBN  978-84-9804-6403

*Economia de l’Empresa: No hi ha llibre

*Dibuix Tècnic: 2 Dibuix Tècnic. Ed. Casals. ISNB 978-84-218-5038-1LLIBRES CFPM Electromecànica de vehicles automòbils.-
1r Curs
Mòduls
Títol
Editorial
ISBN
Idioma
MP01
(A petició del nou professor assigant)MP03
Llicència Programari informàtic “Electude”  *
ARGO
-
castellà/anglès
MP04
Llicència Programari informàtic “Electude”  *
ARGO
-
castellà/anglès
MP05
Sistemes de Càrrega i Arrencada
MACMILLAN
978-84-16653-13-3
català
MP08
Llicència Programari informàtic “Electude”  *
ARGO

castellà/anglès
MP09
(A petició del nou professor assignat)MP10
(A petició del nou professor assignat)

2n Curs
Mòduls
Títol
Editorial
ISBN
Idioma
MP02
Llicència Programari informàtic “Electude”  *
ARGO
-
castellà/anglès
MP6
Llicència Programari informàtic “Electude”  *
ARGO
-
castellà/anglès
MP7
(A petició del nou professor)

-

MP11
Let’s speed up! Inglés para Automoción
PARANINFO
978-84-9732-588-2
anglès
MP12
Llicència Programari informàtic “Electude”  *
ARGO
-
castellà/anglès                                                                              
* Nota: L’import del programari informàtic Electude, s’abonarà al compte corrent del centre, juntament amb l’import de la matrícula. Aquest programari substitueix els llibres de text d’aquells mòduls on estigui assignat.