20 de maig 2016

Optatives de 4rt d'ESO

BIOLOGIA I GEOLOGIA
  
L’optativa Biologia i Geologia de 4t ESO pretén aprofundir en els coneixements sobre la matèria de Ciències Naturals ja iniciats a 1r de l’ESO.
És una assignatura necessària per cursar , posteriorment, el Batxillerat Científic i d’altres modalitats on també pot ser necessària pels coneixements que aporta.
Els continguts que s’imparteixen són:

*La cèl·lula, unitat de vida
*L’herència biològica
*L’evolució
*Ecosistemes
*La Terra i la seva estructura interna
*La Tectònica de Plaques
*La història de la vida a la Terra

Dins dels objectius fonamentals de l’assignatura es troben:
 • Iniciació al treball científic
 • Relacionar fets científics amb la vida quotidiana
 • Cercar i seleccionar informació científica
 • Analitzar críticament qüestions científiques controvertides
 • Preparar als alumnes com a participants en la societat actual amb gran desenvolupament científic i tecnològic.
  

CIÈNCIES APLICADES A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

L’optativa Ciències aplicades a l’activitat professional permet l’adquisició de coneixements bàsics en tècniques experimentals en l’àrea científica així com aconseguir la disciplina  necessària en el  treball al laboratori.

El seu objectiu és proporcionar als alumnes orientacions sobre mètodes pràctics en ciència i la seva aplicació a nivell professional i del medi ambient.
  
Els continguts previstos són els següents:

 • Tècniques bàsiques de laboratori
 • Ciència i medi ambient
 • Recerca, desenvolupament i innovació.
Aquesta matèria optativa és bàsica per l’estudi de certes famílies professionals com són: Agrària, Sanitària, Química , Indústries Agroalimentàries, etc. Tanmateix també es recomanable , pel seu caràcter pràctic, per alumnes que volen cursar Batxillerat en l’opció científica i tecnològica.


MÚSICA
 L’optativa de música està destinada a aquells alumnes que triïn el batxillerat humanístic-social o bé un CFGM.
L’objectiu és conèixer diferents tipus i estils de música, així com música de cultures diferents. També aprofundir en aspectes ja treballats en altres cursos, fer conèixer repertori de música simfònica, d’òpera i sarsuela, música de banda i música tradicional. En el camp de la música moderna es treballaran peces de formacions anglosaxones importants, amb enregistraments de concerts en directe, repertori de twist, la Nova Cançó Catalana, Bossa Nova, música de cinema i teatre musical.

INFORMÀTICA 

 - Disseny assistit amb ordinador (CAD) treball amb 2 dimensions i 3 dimensions.  
-  Impressora 3D: Configuració i fabricació a,b la impressora 3D
- Maquinari (Hardwarwe) dels PCS: Diferents components dels pcs
 - Xarxes informàtiques: explicació i muntatge de les parts d’una xarxa LAN
- Programari d’Àudio: editar i gestionar fitxersmusicals
- Tractament de la imatge: editar i gestionar les imatges

 4MO2.- INFORMÀTICA-REVISTA

Aquest crèdit va dirigit als alumnes de 4rt social-humanístic que vulguin aprendre programari informàtic necessari per desenvolupar el projecte de la revista La Mòbila:

Programari:
Gimp com a editor d’imatges.
Google drive com editor de text i compartir tasques.
Wix com editor de webs
Scribus per maquetar .
Cada alumne és membre de l’equip de redacció, per la qual cosa es valora la seva implicació, autonomia, aportació d’idees i responsabilitat.
Entre tots els membres de l’equip redactor es decideixen les notícies i el format que faran possible la Mòbila .
Es procura que cada alumne gestioni la seva notícia; cerca d’informació, preguntes, redacció, correcció i millora,  imatges i la seva posterior maquetació.

 VISUAL I PLÀSTICA    
 
OP   MOD 1
L'assignatura de visual i plàstica imparteix unitats didàctiques de dibuix tècnic, la primera meitat de curs, de septembre a gener. La segona meitat imparteix  unitats de dibuix artístic, de gener a maig.

OP  MOD 3
L' assignatura de visual i plàstica imparteix unitats didàctiques de dibuix tècnic,el primer trimestre , i unitats  de dibuix artístic ,el segon i tercer trimestre.

TECNOLOGIA  4MO1

 Aquest crèdit va dirigit als alumnes motivats en fer un batxillerat tecnològic.
Contingut:
L’habitatge:  Disseny de l’habitatge  realitzant plànols a escala i en 3D utilitzant Sketchup , instal·lacions elèctriques,  de calefacció i refrigeració, d’aigua freda i calenta.  Habitatge eficient energèticament i aspectes d’automatització (Domòtica)
Electricitat: Estudi dels circuits de corrent continu, disseny de circuits (ex: dissenyar el circuit elèctric de la casa bioclimàtica)  i càlculs de magnituds elèctriques.
Electrònica digital i analògica: Estudi dels components (LED´s, díodes, resistències, transistors, sensors de temperatura, de llum…) i disseny de circuits (ex: obrir el llum del jardí quan es fa fosc). Disseny de circuits amb portes lògiques per automatitzar processos més complexes.
Pneumàtica:  Els circuits pneumàtics s’activen per aire comprimit. Coneixerem els seus components principals, dissenyarem circuits. Farem pràctiques amb simulador.
Robòtica: Utilitzarem el robot Lego. El construirem i programarem per tal  de realitzar tasques concretes.

TECNOLOGIA 4MO3

Aquest crèdit va dirigit als alumnes motivats en fer CFGM.
Contingut:
 • L’habitatge: Disseny de l’habitatge realitzant plànols a escala, instal·lacions elèctriques, de calefacció i refrigeració, d’aigua freda i calenta. Habitatge eficient energèticament i aspectes d’automatització (Domòtica).
 • Electricitat: Estudi dels circuits de corrent continu, disseny de circuits (ex: dissenyar el circuit elèctric de la casa bioclimàtica) i càlculs de magnituds elèctriques.
 • Electrònica digital i analògica: Estudi dels components (LED´s, díodes, resistències, transistors, sensors de temperatura, de llum…) i disseny de circuits (ex: obrir el llum del jardí quan es fa fosc).
 • Pneumàtica: Els circuits pneumàtics s’activen per aire comprimit. Coneixerem els seus components principals, interpretarem circuits.
De cada apartat anterior es fa un treball pràctic, en grup i/o individual,  d’aplicació dels coneixements adquirits.

FISICA i QUIMICA

La assignatura de Física i química a  quart curs de ESO en el nostre centre és una optativa obligatòria  per tots els alumnes que volen fer el batxillerat científic.

La matèria de física i química té un caràcter formatiu i preparatori. El seu estudi ha de promoure en l’alumnat l’interès per cercar respostes científiques als interrogants que els planteja el contacte directe amb la naturalesa. Els estudiants han de poder establir relacions entre la física i química i l’entorn. Cal evidenciar la presencia de la física i de la química en contextos de tota mena.
El currículum de Física es centra en l'estudi dels principis que governen el moviment de les partícules i les ones, que han donat lloc a la física moderna. El contingut de Química se centra en el de la interpretació de propietats de les substàncies i dels seus canvis en funció de la teoria atomicomolecular.LLATÍ

Aquesta assignatura té una doble vessant: en primer lloc la llengua llatina, i la seva evolució cap a les llengües romàniques, principalment el català i el castellà; i en segon lloc la cultura llatina: aquesta part es desenvolupa exclusivament a la classe d’ informàtica, amb jocs i divertiments i la creació de un blog personal

OBJECTIUS  

 • Conèixer les arrels i l’ evolució de la llengua llatina.
 • Explicar el parentiu entre las llengües, vinculades a un origen comú, comparant les seves estructures.
 • Comprendre els llatinismes incorporats a la llengua pròpia.
 • Conèixer l’etimologia  i el significat de les paraules.
 • Conèixer la cultura i la civilització llatina.

CONTINGUTS

1. El llatí, origen de les llengües romàniques
2. El lèxic: formació y composició
3. El sistema de la llengua llatina: elements lèxics.
4. Vies no lingüístiques de transmissió del món clàssic

  
FRANCÈS
L’optativa de francès a 4t és una continuïtat del que hem anat fent durant els tres cursos anteriors i que seguiran cursant el mateix grup d’alumnes que ho han fet de primer a tercer.
Durant aquest curs, a part de seguir treballant continguts gramaticals i de lèxic,  també es posarà accent pel que fa a la cultura i civilització: països francòfons arreu del món, gastronomia, festes, costums...
  
FILOSOFIA
La filosofia es caracteritza per la reflexió radical i crítica sobre els problemes fonamentals que afecten a l’ésser humà així com per l’interès per una comprensió aclaridora del món i de la vida que permeti la seva orientació. Seguint aquesta idea al llarg del curs reflexionarem al respecte dels problemes fonamentals que plantegen els diversos àmbits de la nostra realitat, com la ciència, l’ètica, l’antropologia o l’art.
Centrarem la nostra metodologia amb la idea “no s’aprèn filosofia sinó que s’aprèn a filosofar”, per tant, allò que guiarà la nostra pràctica serà la formulació de preguntes i problemes que puguin ser beneficiosos per desenvolupar l’adquisició d’hàbits que fomenten l’esperit crític així com determinades capacitats lligades tradicionalment a la reflexió filosòfica com ara el treball amb textos, idees i conceptes.


                 

17 de maig 2016

Us heu preguntat mai com és ser un jove científic? Aquí us deixo un petit tast de la meva experiència

No sé si molts de vosaltres em coneixeu. Segur que ens hem creuat més d’una vegada per els passadissos de l’institut. Em dic Glòria Boqué i sóc alumna de 2n de Batxillerat; des de quart d’ESO que estic formant part del programa Joves i Ciència de La Fundació Catalunya- La Pedrera.

Aquest programa es va crear fa uns deu anys i reuneix 50 alumnes de tot Catalunya per desenvolupar projectes científics.

El perfil de candidat de Joves i Ciència no és el de típic alumne amb notes de 10. Busquen participants que sàpiguen esprémer al màxim cada oportunitat que se’ls ofereix. Són joves que presenten unes aptituds a l’hora d’entendre i aplicar conceptes diferent a la resta. Potser no són els més llestos, però són els que estan disposats a acceptar el repte de passar tres anys plens de ciència sense parar.

Fa tres anys em van seleccionar i vaig poder anar a MónNatura Pirineus. Allà vaig desenvolupar-hi un projecte d’astronomia: L’univers observable - Asteroides, exoplanetes i lents gravitacionals. Van ser dues setmanes de pura recerca científica de la mà d'investigadors de primera línia. El projecte va consistir en classes teòriques durant el dia i pràctiques observacionals durant la nit. Molt poques hores de son però moltes experiències com ara la descoberta d’un asteroide!!

Entre el primer i el segon any vaig haver d’escriure un article científic en anglès sobre un tema qualsevol que m’interessés. En el meu cas el vaig fer sobre les sondes estratosfèriques que s’utilitzen per mesurar les condicions climàtiques a molta distància de la superfície terrestre. D’aquest article en va ser tutor un dels professors que vaig tenir durant les estades i que també era professor de física a la Universitat de Barcelona. Gràcies a la bona qualificació d’aquest article vaig poder accedir a la segona fase i optar per anar a un centre de recerca.

El segon any vaig anar al Institute of Photonic Sciences (ICFO) situat a Castelldefels. Aquest centre és centra en la recerca de frontera, de base àmplia en diversos camps de les ciències fotòniques, des de les telecomunicacions òptiques fins a les biotecnologies, passant per les tècniques de detecció remota, els sensors, la informació quàntica i la fotònica industrial. Allà vaig poder realitzar tant la part pràctica del treball de recerca com l’estada a l’empresa.

El projecte que vaig desenvolupar s’anomenava See Moleculas and brighten-up moleculas. Aquesta vegada el projecte anava dirigit pel Prof. Dr. Niek van Hulst que és el cap del grup de recerca de les Molecular Nanophotonics. Després l’ICFO em va donar l’opció de presentar tot el que havia fet durant la meva estada en el Congrés de Fotònica per a Joves que es va fer el 20 de novembre del 2015. Allà em vaig tornar a retrobar amb el professor Niek van Hulst que va ser l’encarregat de donar-me el diploma certificant la meva assistència en el congrés.

Finalment arribem al tercer any, l’any del centre de recerca internacional. En el meu cas farà cosa d’un mes em van confirmar que havia estat seleccionada per anar a la universitat de Newcastle a Anglaterra. Allà hi faré un curs pràctic i teòric de química analítica.

Per últim afegir que durant aquests dos últims anys també he assistit, juntament amb en Guillem Vilar (alumne del centre), a les classes del programa Talent Jove que ofereix la Universitat Rovira i Virgili per completar les assignatures de física i matemàtiques a nivell de Batxillerat Internacional.

Doncs aquesta ha sigut fins ara la meva experiència en el món de la ciència. Espero no haver-vos avorrit massa. Ens veiem aviat!

Glòria Boqué08 de maig 2016

Alumnes premiats al Fòrum TRiCS

S´ha celebrat al Complex Educatiu de Tarragona la X edició del Fòrum TRiCS destinat a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior, uns premis que tenen l’objectiu d’estimular la creativitat científica dels alumnes.

Dos del nostres alumnes han estat premiats pels Jurats de l’ETSE i ETSQ de la Universitat Rovira i Virgili:

Anna Samarra Mas               1r premi en la branca d’Enginyeria Agroalimentària
Adrià Salvadó Bautista         1r premi en la branca d’Enginyeria Mecànica
                                            1r premi en la branca d’Enginyeria Electrònica

Hom valorava el propi treball de recerca en un 70% i la presentació oral en un 30%.

El dimecres 4 de maig, les respectives famílies, les tutores del treball de recerca Tina Mendoza i Elena Baró, la coordinadora de Batxillerat Anna Belén Arias i la directora Tessa Molas els vam acompanyar en l’acte de lliurament d’aquests premis al paranimf  de la URV.

Enhorabona, Adrià i Anna!


05 de maig 2016

Puntuacions de les Proves Cangur 2016
  

Ja ha sortit publicades les puntuacions de la Prova Cangur 2016. Hem pogut realitzar les consultes dels nostres alumnes participants i estem força contents amb els resultats.

A 1r d’ESO hem tingut un excel·lent resultat: la Marta Corts ha quedat en la posició 203 i en Martí Rosselló en la 419 d’un total de 15978 alumnes participants. Això fa que ambdós apareguin en la llista del 5% de les millors puntuacions que surt publicada a la pàgina web http://www.cangur.org/.

A 2n d’ESO els resultats han estat més discrets però cal destacar que l’Àlex Arroyo ha assolit un meritori lloc 1000 d’un total de 14578 alumnes presentats.

A 3r d’ESO en destaca la Clara Sánchez en la posició 850 de 14321, a les portes d’entrar a la llista amb les millors puntuacions . 

A 2n de Batxillerat, la Paula Martí té un excel·lent lloc 166 que la fa entrar en aquesta llista. Ben a prop s’ha quedat la Glòria Boqué a la posició 222. 

No hi ha resultats destacables en 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.

Cal destacar que en el centre han fet les proves 88 alumnes i a Catalunya la xifra ha arribat als 90.000 participants.

Enhorabona a tots!